Din kundvagn är tom.

 Verksamheten

 Hö & Hösilage

Köp

 Hästarna

 Länkar

   StartJord & Skog
Vi på gården
Kontakt
Nyheter


Jord & skog

Jordbruket på Holmbo Hästgård

All jordbruksdrift på gården är enbart inriktad på att producera stråfoder till hästar (vallodling). Vallodlingen kommer successivt att öka med ca 20 ha per år. Vi samarbetar med flera gårdar när det gäller utökningen av vallodling. Under 2015 skördade vi gräs på ca 240 ha. Alla pressning sköter Ackes Maskinstation. Vi hyr även in en del slåtter.


"All jordbruksdrift på gården är enbart inriktad på att producera stråfoder till hästar..."


Vår maskinpark

Traktorer Volvo BM 320, John Deere 2250 med
lastare, Massey Ferguson 5455 med lastare
Slåtterkross Vicon KTM 300
Vändare Fella 520
Srängluftare Fransgård 520
Strängare Fella 330
HEVA vält med frösåmaskin
Press Welger 630 med balkastare
Samt betongvält, fyra småbalsvagnar, tre storbalsvagn
(ca 10 m) och två enkelaxlade tippkärror.

Skogen

Skogen sköts rationellt för att ge bästa avkastning, men naturvärden prioriteras högt. Vi har 3 ha skogsmark med ett så kallat naturvårdsavtal. Det är mark som har särskilt höga naturvärden. Plantering och röjning sköter vi själva. Vi strävar efter snabb etablering efter avverkning som i regel är granplantor. I slutet av 90-talet planterade vi ädellöv, björk och ek, på ca 2 ha.


"Skogen sköts rationellt för att ge bästa avkastning..."


"Vi strävar efter snabb etablering efter avverkning som i regel är granplantor."

Holmbo Hästgård, Holmbo, 733 98 Ransta │ E-post: info@holmbohastgard.se │ Telefon: 0224-201 93, 070-212 02 54
Copyright ?Holmbo Hästgård │ Webbplats av: Datum Consulting Admin

So, every time you chanel replica sale truly have to devote some bucks on the excellent chanel replica sale bicycle bag, just make certain which you end up chanel replica picking best bag not compromising on top good quality, in addition the one which chanel replica sale includes a lock to secure your valuables. Also shield in brain that bag must have chanel replica sale energy in order that it won??t sag or change shape any time you fill it along with chanel replica handbags your things.